Utbildningar

Hjärt-Lung-Räddningskurs

HLR/AED samt hjärtstartare

Vi lär och övar HLR på utbildningsdockor i naturlig vuxenstorlek. Ni får även utbildning för användande av AED (Automated External Defibrillator). Syftet med detta tillägg är att ni skall få lära er vad en hjärtstartare är och betydelsen av denna för att kunna rädda liv. De som fått denna utbildning är sedan behöriga att använda AED på personer vid ett hjärtstopp.

I denna HLR-utbildning ingår även praktisk och teoretisk utbildning för att handha luftvägsstopp på både vuxna och på barn i olika åldrar. Man får också lära sig framstupa sidoläge och vikten av att göra fria luftvägar på en person vilket ni övar på varandra.

Utbildningen följer Svenska Cardiologföreningens riktlinjer och är nationell.

Kursen tar ca 4 timmar och är anpassad för ca 8–10 deltagare.

 

Hjärt-Lung-Räddningskurs

D-HLR

På denna kurs lär man sig HLR och defibrillering med hjälp av halv-automatisk defibrillator. Vi tränar i små grupper utifrån olika scenarier. Du får också lära dig hur man skall agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp. Denna kurs rekommenderas om man har en tillgänglig defibrillator på exempelvis arbetsplatsen.

Utbildningen följer Svenska Cardiologföreningens riktlinjer och är nationell.

Kursen tar 3-4 timmar och lämpar sig för 4-6 deltagare och förutsätter att den kurslitteratur som ingår skall vara inläst före kurstillfället, inklusive webbutbildningen.

 

Hjärt-Lung-Räddningskurs

Barn – HLR, livräddande första hjälpen till barn

Kursen vänder sig till alla vuxna som tar hand om och ansvarar för barn och deras säkerhet antingen i sitt arbete, på sin fritid eller som förälder och anhörig.

- Kursen innehåller både HLR på barn i ålder 0-1 år samt från 1 år till puberteten.
- Luftvägsstopp för barn 0-1 år och i åldrarna från 1 år till puberteten.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar och kurslitteratur skall vara inläst före kursstart. Du får öva på utbildningsdockor i olika naturliga storlekar såsom baby, junior och tonår, samtliga med registreringsmätare för bästa kvalitet.

Utbildningen följer Svenska Cardiologföreningens riktlinjer och är nationell.

Kursen tar ca 4 timmar och är anpassad för ca 8–10 deltagare.

 

Ovanstående utbildningar kan givetvis anpassas efter önskemål och behov.
Kurstillfällen erbjuds både dag- och kvällstid, vardag eller helg.
Kurserna kan med fördel hållas i era egna lokaler.