Första Hjälpenkurs inklusive HLR med hjärtstartare

Vår populäraste kurs, här går vi igenom hur man på bästa/enklaste
sätt bör agera vid de vanligaste sjukdomsfallen såsom:

  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Diabetes
  • Allergier
  • Blödningar
  • Olycksfall
  • Krampanfall/epilepsi

Kursen omfattar även hela Vuxen-HLRkursen.

Tidsåtgång 4 timmar