Hjärt-Lungräddning D-HLR

En påbyggnad/fortsättning på grundkursen där vi fördjupar oss och
hinner träna lite mer i smågrupper kring hjärtstoppsscenarier
och givetvis med en riktig hjärtstartare.