Slider

Hjärtstopp

En stor del av de personer som drabbas av hjärtstopp avlider redan före ankomsten till sjukhus. Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Behandling påbörjas på ca 4 000 och av dessa överlever endast ca 400. Det innebär att 96 % dör!

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

 

Se till att du är förberedd för det oförberedda! Lär dig Hjärt-Lungräddning!

 

Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osynkroniserat (kaos) utan att kunna pumpa runt blod i kroppen.

Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: om ingen behandling eller hjärtstartare används ökar dödligheten vid ett hjärtstopp med ca 10 % / minut.

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar Hjärt-Lung-Räddning och att en elektriskt stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom Hjärt-Lung-Räddning pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. Genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa blod.

 

 

Åtgärder vid hjärtstopp:

  • Kontrollera medvetande
  •  Om inga livstecken finns, larma 112 och påbörja Hjärt-Lung-Räddning
  • Se till att få en hjärtstartare på plats så fort som möjligt

 

 

 

        

 

 

 
Rekommenderade sidor


Arrow
Arrow
Slider

Treatment

Kontakt

Tel: 0705 - 475 154

Mail: pg@treatment.nu

Org.nr: 556957-9930

Momsreg.nr: SE560326595901

Adressuppgifter

Treatment Sweden AB

Söne Björkholmen 1

531 97 Lidköping

Om oss

Företaget bedriver sedan 1985 utbildning i Hjärt-Lung- Räddning och akutsjukvård samt har numera även försäljning av hjärtstartare och annan sjukvårdsutrustning. Företaget drivs från Lidköping med huvudsakligen Västra Götalandsregionen som arbetsfält. riktlinjerna. Företaget har under åren utbildat flera tusen personer i akutsjukvård/HLR och vänder sig till alla typer av arbetsplatser och organisationer. Några av de senaste utbildningsinsatserna har genomförts hos Lidköpings kommun, Rörstrand center, Dafgård Källby, Nossebro energi, Arla Götene, Dina Försäkringar, ICAbutiker, Odd Fellow, Golden Air, Såtenäs, flera köpcenter, idrottshallar, badhus, tennishallar, golfklubbar och kyrkor samt vårdcentraler, tandläkarmottagningar, skolor.